Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt. Cổ nhân

XEM BLOG THEO NGÀY

Xem thêm