English blog: Cấu trúc thì hiện tại đơn cho người mất căn bản

Trong ngữ pháp tiếng anh, hầu hết mọi người đều cho rằng thì hiện tại đơn là thì đơn giản nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thì hiện tại đơn là thì phức tạp nhất trong tiếng anh. Nó phức tạp như thế nào thì các bạn hãy xem mình phân tích cấu trúc dưới đây nhé.

1. Cấu trúc câu hiện tại đơn

S + Vs/es ( thể khẳng định)

S + doesn’t/ don’t + Vnguyên mẫu ( thể phủ định)

do/ does + S + Vnguyên mẫu (thể nghi vấn)

Thông thường thì 96,69% các bạn sẽ thấy cấu trúc như thế này ở chương trình phổ thông. Kết quả là các bạn không hiểu và không thể nào sử dụng được. Vậy bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết để sử dụng được thì này nhé. Let’s go!

2. Hiện tại đơn cho dân gà tiếng anh

Trong tiếng việt 1 câu gồm chủ ngữ và vị ngữ. Thì 1 câu căn bản trong tiếng anh được tạo thành từ 2 thành phần chính là:

Chủ từ + động từ được viết tắt là: S (subject) + V (verb)

Ví dụ: I go, he runs ( tôi đi,anh ấy chạy)

Ví dụ 2 có thêm râu ria: I am Đẹp, He gives her a new dress ( Tui tên đẹp, anh ấy tặng cô ấy 1 cái váy mới)

Tuy nhiên chúng ta chỉ quan tâm đến cách sử dụng động từ trong câu ( Cái mà cô giáo gọi là chia động từ á). Những cái còn lại các bạn không cần quan tâm nhé.

Vậy S là cái gì vậy?

S(subject): She, he, it, I, you, we, they

S( chủ từ) được chia là 2 nhóm là:

Chủ từ số ít: She, he, it và một số danh từ không đếm được và đếm được mà không có “S” ví dụ: Pen, House, Water

Chủ từ số nhiều: I, You, We, they và một số danh từ đếm được có “S” ví dụ: Pens, Houses

Nhằm làm đơn giản nhất có thể nên mình đưa “I” vào nhóm số nhiều. Chứ đúng là phải nói dài dòng ngôi 1, 2, 3 như vậy các bạn sẽ rất rối.

Còn V là cái gì?

V(verb) gồm:

Động từ tobe thường được viết dưới dạng “be”

Động từ thường là các động từ còn lại không phải tobe ( dễ quá phải không 🙂 )

Sau khi các bạn đã hiểu chủ từ, động từ là gì. Chúng sẽ chuyển sang bước cách sử dụng động từ hay còn gọi là chia động từ nhé.

Cách sử dụng động từ (chia động từ)

\…Đối với động từ tobe: thì động từ được chia như sau:

Khẳng định: S + be + O
Phủ định: S + be not + O . Viết tắt S + ben’t + O
Nghi vấn ( câu hỏi) : Do/ does + S + Vnguyên mẫu + O

O là túc từ hay còn gọi là râu ria

Cách chia tobe:
I + am  |  She, he, it + is  |  You, we, they + are

Mẹo nhỏ: Chủ từ số nhiều thì đi với tobe nhiều chữ cái ( are có 3 chử cái). Số ít thì đi với tobe ít chữ cái ( is có 2 chữ cái ít hơn are). I luôn đi với am không tính nhé.

Ví dụ:

She is a beautiful girl. (Cô ta là một cô gái đẹp)

Pens are expensive. ( Những cây bút thì đắt tiền)

I am not Mai. ( Tôi không phải là Mai)

Is your house in Hang Ma Street? ( Nhà mày nằm trên đường Hàng Mã hả?)

\…Đối với động từ thường: động từ được chia theo chủ từ số ít và chủ từ số nhiều.

Đối với chủ từ số ít

Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S+ does not + Vnguyên mẫu + O Viết tắt does not -> doesn’t
Nghi vấn ( câu hỏi) : Does + S + Vnguyên mẫu + O

Chú ý:

động từ thêm ES khi kết thúc bằng: X, S, O, CH, SH, Z.
Các động từ còn lại thì chỉ thêm S
Đối với động từ “HAVE” chúng ta không thêm S mà chia thành “HAS” cho chủ từ số ít nhé.

O là túc từ hay còn gọi là râu ria

Ví dụ:

He goes to school everyday. ( Anh ấy đi đến trường mỗi ngày)

She doesn’t swim well. ( Cô ấy không bơi giỏi)

Mai has a big house. ( Mai có một ngôi nhà to)

Does he run well ? ( Anh ta chạy tốt không ?)

Đối với chủ từ số nhiều

Khẳng định: S + Vnguyên mẫu + O
Phủ định: S+ do not + Vnguyên mẫu + O. Viết tắt do not -> don’t
Nghi vấn ( câu hỏi) : Do + S + Vnguyên mẫu + O

O là túc từ hay còn gọi là râu ria

Ví dụ:

They have a great holiday. ( Họ có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời)

I don’t have enough money to pay tuition fee. ( Tôi không có đủ tiền để trả học phí)

Do you have a big house? ( Bạn có một ngôi nhà to không? )

We always go to school at 7 AM. ( Chúng tôi luôn đi học lúc 7 giờ sáng)

Chú ý: Một số câu ví dụ có trạng từ (adverb) trước động từ nhằm bổ trợ cho động từ như: Always, Sometimes, Often…

Trong bài viết này mình chỉ hướng dẫn câu hỏi Yes/ No nhằm đơn giản hóa thì Hiện tại đơn. Để hiểu sâu về cái loại câu hỏi các bài hãy đọc bài viết dưới đây nhé.

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh các bạn đọc bài dưới đây nhé:

 

 

Bình luận

Cùng chuyên mục

Mới nhất