Sau 5 năm bị viêm mũi dị ứng, tôi đã khỏi bệnh như nhế nào?

Ngồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chương trình maketing mới cho sản phẩm vào ngày mai, mỗi phút lại quay sang hỉ mũi, những tràng nước mũi dài, mũi đỏ ứng, ngứa và hắt hơi liên tục, khăn giấy không biết bao nhiêu cho đủ, anh thực sự lo lắng. Nguyên nhân Viêm … Đọc tiếp Sau 5 năm bị viêm mũi dị ứng, tôi đã khỏi bệnh như nhế nào?